Thảm Cỏ Nhân Tạo

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thảm Cỏ 4 Lá Nhựa

  Thảm cỏ 4 lá nhựa
  0 out of 5

  Thảm Cỏ 4 Lá Nhựa

  Thảm cỏ 4 lá nhựa dùng để trang trí tường, cột, trang trí biển hiệu quảng cáo, trang trí shop quần áo thời trang, trang trí quán cà phê, trang trí showroom, thi công tường lá, tường cây, backdrop v.v…

  100.000  / tấm
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thảm Cỏ Cải Xoong Nhựa

  Thảm cỏ cải xoong nhựa
  0 out of 5

  Thảm Cỏ Cải Xoong Nhựa

  Thảm cỏ cải xoong nhựa dùng để trang trí tường, cột, trang trí biển hiệu quảng cáo, trang trí shop quần áo thời trang, trang trí quán cà phê, trang trí showroom, thi công tường lá, tường cây, backdrop v.v…

  50.000  / tấm
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thảm Cỏ Dương Sỉ Nhựa

  Thảm cỏ dương sỉ nhựa
  0 out of 5

  Thảm Cỏ Dương Sỉ Nhựa

  Thảm cỏ dương sỉ nhựa dùng để trang trí tường, cột, trang trí biển hiệu quảng cáo, trang trí shop quần áo thời trang, trang trí quán cà phê, trang trí showroom, thi công tường lá, tường cây, backdrop v.v…

  110.000  / tấm
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thảm Cỏ Mắt Trâu Hồng

  Thảm cỏ mắt trâu hồng
  0 out of 5

  Thảm Cỏ Mắt Trâu Hồng

  Thảm cỏ mắt trâu hồng dùng để trang trí tường, cột, trang trí biển hiệu quảng cáo, trang trí shop quần áo thời trang, trang trí quán cà phê, trang trí showroom, thi công tường lá, tường cây, backdrop v.v…

  80.000  / tấm
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thảm Cỏ Sân Vườn Cao 15 MM

  Thảm cỏ sân vườn cao 15 mm
  0 out of 5

  Thảm Cỏ Sân Vườn Cao 15 MM

  Thảm cỏ sân vườn cao 15 mm dùng để trang trí tường, cột, trang trí biển hiệu quảng cáo, trang trí shop quần áo thời trang, trang trí quán cà phê, trang trí showroom, thi công tường lá, tường cây, backdrop v.v…

  130.000  / m2
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thảm Cỏ Sân Vườn Cao 20 MM

  Thảm cỏ sân vườn cao 20 mm
  0 out of 5

  Thảm Cỏ Sân Vườn Cao 20 MM

  Thảm cỏ sân vườn cao 20 mm dùng để trang trí tường, cột, trang trí biển hiệu quảng cáo, trang trí shop quần áo thời trang, trang trí quán cà phê, trang trí showroom, thi công tường lá, tường cây, backdrop v.v…

  160.000  / m2
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thảm Cỏ Số 4 - Cỏ Tươi

  Thảm cỏ số 4 - cỏ tươi
  0 out of 5

  Thảm Cỏ Số 4 – Cỏ Tươi

  Thảm cỏ số 4 – cỏ tươi dùng để trang trí tường, cột, trang trí biển hiệu quảng cáo, trang trí shop quần áo thời trang, trang trí quán cà phê, trang trí showroom, thi công tường lá, tường cây, backdrop v.v…

  100.000  / m2
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thảm Cỏ Số 4 Cỏ Đậm

  Thảm cỏ số 4 cỏ đậm
  0 out of 5

  Thảm Cỏ Số 4 Cỏ Đậm

  Thảm cỏ số 4 cỏ đậm dùng để trang trí tường, cột, trang trí biển hiệu quảng cáo, trang trí shop quần áo thời trang, trang trí quán cà phê, trang trí showroom, thi công tường lá, tường cây, backdrop v.v…

  100.000  / m2
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thảm Cỏ Úa Cao 20 Mm

  Thảm cỏ úa cao 20 mm
  0 out of 5

  Thảm Cỏ Úa Cao 20 Mm

  Thảm cỏ úa cao 20 mm dùng để trang trí tường, cột, trang trí biển hiệu quảng cáo, trang trí shop quần áo thời trang, trang trí quán cà phê, trang trí showroom, thi công tường lá, tường cây, backdrop v.v…

  180.000  / m2